| | |
قال الرسول(ص):مُداراةُ النّاسِ نِصْفُ الإیمانِ، وَ الرِّفقُ بِهِْم نِصْفُ العَیْشِ.؛ مدارا کردن با مردم نيمى از ایمان است و ملاطفت با آنان نيمى از زندگی.


  چاپ        ارسال به دوست

گروه های علمی (پژوهشگاه)

نمایندگی جامعۀ المصطفی العالمیه در افغانستان، در کنار فعالیتهای آموزشی و فرهنگی، به فعالیتهای تحقیقی و پژوهشی نیز اهتمام ورزید و بخشی را به نام مرکز پژوهشی المصطفی(ص) در کابل راه اندازی کرد تا به تحقیق در موضوعات مورد نیاز جامعه افغانستان بپردازد. این کار در زمستان 1390 راه اندازی شد و تعدادی از فارغ التحصیلان جامعۀ المصطفی در این بخش شروع به پژوهش کردند. این مرکز دارای ساختار علمی و اداری تعریف شده­ای با استانداردهای مورد قبول در مراکز پژوهشی جهان شامل چند گروه علمی است. گروه های علمی مرکز پژوهشی متشکل از مدیر، دبیر و شورای علمی گروه است که از اساتید و محققان کشور تشکیل شده است.

1. مدیر گروه
مدیر گروه علمی حداقل در رتبه استادیاری است و مدیریت گروه را بعد از دریافت حکم، به مدت دو سال برعهده دارد. مدیر گروه از طریق معرفی ریاست مرکز و پس از طی مراحل گزینش و با حکم ریاست نمایندگی جامعه المصطفی تعیین می‌شود.
تبصـره: انتخاب مجدد یک فرد به عنوان مدیر گروه برای دوره‌های متوالی بلامانع است.

2. شرایط مدیر گروه
1. دارای حداقل مرتبه استادیاری یا در حکم استادیاری؛
2. برخورداری از توان مدیریت پژوهشی؛
3. دارای سوابق علمی و پژوهشی؛
تبصـره: کسانی که دارای فضل علمی و سوابق ارزشمند پژوهشی در گروه مرتبط هستند از بند 1 معاف می‌باشند.

3. وظایف و اختیارات مدیر گروه
1. برنامه‏ریزی جهت اجرای سیاست‏ها و راهبردهای ابلاغی از سوی ریاست مرکز و تنظیم برنامه‌های گروه براساس آن؛
2. برگزاری جلسه گروه دست‌کم دو هفته یکبار یا براساس نیاز؛
3. برگزاری جلسه شورای علمی گروه دست‌کم ماه یکبار یا براساس نیاز؛
4. انجام مکاتبات رسمی گروه؛
5. پیگیری مصوبات شورای علمی گروه و نظارت بر حسن اجرای آن‏ها؛
6. برنامه‏ریزی برای پشتیبانی‌های علمی و فضاسازی جهت فعالیت اعضای گروه و نظارت مستمر بر آن؛
7. همکاری با نشریات مرکز، نمایندگی المصطفی و دیگر مراکز علمی پژوهشی؛
8. معرفی طرح‏های مصوب جهت عقد قرارداد به ریاست مرکز؛
9. شناسایی اعضای جدید گروه و پژوهشگران همکار و پیشنهاد جذب آن‏ها به رسات مرکز؛
10. معرفی پروژه‌های تحقیقاتی پس از تصویب در شورای علمی گروه به شورای عالی پژوهش مرکز؛
11. پیشنهاد راه‏اندازی نشریه تخصصی گروه به شورای عالی پژوهش؛
12. پیشنهاد برگزاری دوره‌های پژوهشی کوتاه‏مدت، کارگروه و کارورزی تحقیق جهت ارتقای سطح علمی و پژوهشی اعضا و همکاران گروه؛
13. پیشنهاد برگزاری نشست‏ها و همایش‏های علمی متناسب با رشته های تخصصی؛
14. تلاش در جهت تهیه و به‏روزکردن منابع و امکانات مورد نیاز گروه (کتاب، نشریات، منابع الکترونیکی، امکانات رایانه‌ای و...)؛
15. برنامه‌ریزی و همکاری در تدوین منابع درسی و کمک‏درسی مدارس المصطفی؛
16. شناسایی موانع و محدودیت‏های موجود در فعالیت‏های گروه و ارائه راهکارهای لازم جهت اصلاح آن؛
17. برآورد و پیشنهاد بودجه سالانه گروه به شورای عالی پژوهش مرکز.
تبصـره1: مدیر گروه می‌تواند بخشی از وظایف و اختیارات خود را به دبیر گروه تفویض کند؛

4. دبیر گروه
دبیر گروه در حکم جانشین مدیر در اداره گروه است. مسئولیت برگزاری جلسات و پیگیری طرح‏های مصوب را برعهده دارد. دبیر از میان اعضای گروه با پیشنهاد مدیر گروه و با حکم ریاست مرکز به مدت یک سال انتخاب می‌شود.

5. شرایط دبیر گروه
1. دارابودن مدرک کارشناسی ارشد در موضوع مرتبط با گروه؛
2. دارابودن سوابق پژوهشی مرتبط با گروه و توان مدیریتی.
تبصره: طلابی که سطح 3 حوزه را گذرانده و در رشته مرتبط دارای سوابق مطالعاتی باشند، می‌توانند دبیر گروه باشند.

6. وظایف و اختیارات دبیر گروه
1. اطلاع‏رسانی مستمر و توجیه قوانین و ضوابط مرکز برای اعضای گروه؛
2. تشکیل جلسات گروه و شورای علمی در غیاب مدیر؛
3. تهیه دستور کار جلسات و ارسال آن به اعضای جلسه؛
4. تنظیم صورت جلسات گروه، شورای علمی و پیگیری مصوبات آن؛
5. ثبت نامه‌های دریافتی و ارسالی مربوط به گروه؛
6. تهیه گزارش‏های لازم از فعالیت‏های گروه و شورای علمی؛
7. پیگیری نشست‏ها و همایش‏های علمی مصوب در گروه؛
8. انجام امور محوله از سوی مدیر گروه؛
9. تهیه گزارش فعالیت‏های فصلی و سالانه گروه برای ارسال به مراجع ذیربط؛
10. زمینه‏سازی ارتباط کاری گروه و دیدارهای مدیر با شخصیت‏های حقیقی و حقوقی دیگر مراکز علمی و پژوهشی.

7. شورای علمی گروه
شورای علمی گروه، شورایی است که حداقل با 3 نفر، تشکیل می گردد و تا 7 نفر قابل افزایش می‌باشد.

8. اعضای شورای علمی
اعضای شورای علمی عبارتند از مدیر (رئیس شورا)، دبیر (دبیر شورا)، اعضای ثابت گروه و باقی اعضا که در صورت لزوم با پیشنهاد مدیر گروه و تأیید ریاست مرکز منصوب می‌شوند.

9. وظایف و اختیارات شورای علمی
1. بررسی طرح‏های دریافتی و ارائه آن جهت تصویب نهایی به شورای عالی پژوهش مرکز؛
2. جامع‏نگری در برنامه‌ریزی‏های کلان، باتوجه به حوزه مأموریت‏ها و وظایف تعریف‏شده گروه در محورها، موضوعات و مسایل مربوط به آن؛
3. بررسی و پیشنهاد پروژه‌ها و طرح‏های پژوهشی به شورای عالی پژوهش مرکز، اعم از تحقیق، تألیف و ترجمه و انتخاب مجری، ناظر و ارزیاب برای آن‏ها؛
4. برنامه‏ریزی نشست‏های علمی، همایش‏ها، سمینارها و کرسی‏های نظریه‏پردازی؛
5. بررسی و ارزیابی عملکرد گروه در هر فصل یا شش ماه؛
6. برنامه‌ریزی در خصوص همکاری با نشریات علمی مرکز؛
7. آسیب‏شناسی، نیازشناسی، وضعیت‏شناسی، تعیین اولویت‏های پژوهشی گروه و اظهار نظر در خصوص طرح‏های ارجاعی مدیر گروه؛
8. برنامه‏ریزی برای شرکت و ارائه مقاله از سوی اعضای گروه در همایش‏ها و سمینارهای داخلی و خارجی مرتبط با شرح وظایف مرکز؛
9. بررسی صلاحیت اعضای متقاضی هیئت علمی یا عضویت و همکار در گروه؛
10. برنامه‌ریزی و برگزاری دوره‌های پژوهشی و آموزشی جهت ارتقای سطح علمی و پژوهشی اعضا و همکاران گروه؛

گروهای علمی موجود در مرکز پژوهشی
1. گروه علمی علوم اسلامی
این گروه علمی که در ابتدا تحت عنوان «علوم قران» آغاز به کار کرده بود، بعد از تغییر ساختار مرکز پژوهشی به «علوم اسلامی» تغییر یافت و موضوعات مهم مطالعاتی و پژوهشی در حوزه علوم اسلامی را دربر می گیرد و این موضوعات، عبارتند از؛ 1- قرآن شناسی؛ 2- تفسیر؛ 3- رجال و درایه؛ 4- حدیثýپژوهی؛ 5- فقه و اصول.
2. گروه علمی حکمت و دین پژوهی
گروه حکمت و دین پژوهی هم‏زمان با شروع مرکز پژوهشی المصطفی، در تاریخ 12/10/1390، در آغاز با نام «گروه علمی فلسفه،کلام و عرفان» فعالیت خود را به عنوان یکی از گروه‏های علمی مرکز پژوهشی المصطفی در کابل، آغاز نمود. اما با توجه به نیازهای گسترده در حوزه معارف دینی و پاسداشت از میراث عقلی این سرزمین، و با نظرداشت اهداف مرکز که در راستای اهداف کلان جامعة المصطفی العالمیه است، به گروه «حکمت و دین پژوهی» تغییر نام یافت. این گروه مشتمل بر زیر شاخه‏های ذیل است: کلام؛ 2- فلسفه؛ 3- عرفان؛ 4- ادیان؛ 5- فرق و مذهب.
3. گروه علمی علوم رفتاری
گروه علمی علوم رفتاری، ابتدا با نام «گروه علوم انسانی» شروع به کار کرد؛ چون طبق ساختار اولیه مرکز پژوهشی، گروه های علمی آن در چهار بخش کلی علوم اسلامی، علوم انسانی، علوم عقلی و تاریخ و فرهنگ آغاز به کار کرد و براین اساس علوم انسانی همه رشته­های دانش انسانی را پوشش می­داد. اما در ساختار بعدی تغییراتی در گروه ها به وجود آمد و گروه علوم انسانی به «گروه علوم رفتاری» تغییر نام یافت. این گروه شامل حوزه های: 1-مطالعات روانشناسی؛ 2- مطالعات تربیتی؛ 3- مطالعات آموزشی؛ 4- مطالعات خانواده و زنان؛ 5- مدیریت، است.
4. گروه علمی تاریخ، فرهنگ و تمدن
گروه علمی تاریخ، فرهنگ و تمدن یکی از چهار گروه علمی مرکز پژوهشی المصطفی می‏باشد که در ابتدا تحت عنوان «فرهنگ و علوم اسلامی» آغاز به کار کرد و با تغییر ساختار مرکز پژوهشی و پس از بررسی‏های مجدد و ارایه تعریف‏های نو از گروه‏ها، به گروه علمی «تاریخ، فرهنگ و تمدن» تغییر نام یافت. زیر مجموعه های این گروه علمی عبارتند از: 1- تاریخ و تمدن؛ 2- مطالعات منطقهýای؛ 3- فرهنگ پژوهی و مردم شناسی؛ 4- تراجم و شخصیت نگاری.
5. گروه علمی علوم اجتماعی
گروه علمی علوم اجتماعی از گروه های مهم مرکز پژوهشی محسوب می گردد که تا قبل از تغییر ساختار مرکز پژوهشی هرچند زیر مجموعه های آن در قالب سایر گروه ها وجود داشت، ولی به عنوان گروه مستقل شکل نگرفته بود. پس از تغییر ساختار مرکز پژوهشی المصطفی (ص)، گروه علوم اجتماعی با زیر مجموعه های (جامعه شناسی؛ 2- علوم سیاسی؛ 3- حقوق؛ 4- اقتصاد؛ 5-مطالعات راهبردی و آینده پژوهی) به وجود آمد.ردیف گروه های علمی زیر مجموعه ها
1 گروه علمی "علوم اسلامی" 1- قرآن شناسی؛ 2- تفسیر؛ 3- رجال و درایه؛ 4- حدیث‎پژوهی؛ 5- فقه و اصول
2 گروه علمی "حکمت و دین پژوهی" 1- کلام؛ 2- فلسفه؛ 3- عرفان؛ 4- ادیان؛ 5- فرق و مذهب.
3 گروه علمی "علوم رفتاری" 1- مطالعات روانشناسی؛ 2- مطالعات تربیتی؛ 3- مطالعات آموزشی؛ 4- مطالعات خانواده و زنان؛ 5- مدیریت.
4 گروه علمی "تاریخ، فرهنگ و تمدن" 1- تاریخ و تمدن؛ 2- مطالعات منطقه‎ای؛ 3- فرهنگ پژوهی و مردم شناسی؛ 4- تراجم و شخصیت نگاری
5 گروه علمی "علوم اجتماعی" 1- جامعه شناسی؛ 2- علوم سیاسی؛ 3- حقوق؛ 4- اقتصاد


١٠:٥٤ - 1393/01/25    /    شماره : ٤٧٤٩٦    /    تعداد نمایش : ٨٩٠


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج