| | |
قال الرسول(ص):مُداراةُ النّاسِ نِصْفُ الإیمانِ، وَ الرِّفقُ بِهِْم نِصْفُ العَیْشِ.؛ مدارا کردن با مردم نيمى از ایمان است و ملاطفت با آنان نيمى از زندگی.


  چاپ        ارسال به دوست

معرفی دیپارتمنت مدیریت

مقدمه
باتوجه به رشد وانکشاف عمومی کشور جمهوری اسلامی افغانستان و نیاز به نیروهای متخصص و توانمند برای اداره کردن بخشهای اقتصادی و مدیریتی و نیز با توجه به سه دهه بحران و حالت نیمه تعطیلی پوهنتون ها در این کشور وکمبود نیروهای فعال، خلاق، آموزش دیده و وطن دوست درهمه بخشها، این نیاز احساس میشود تا تمام بخشها تلاش نمایند تا این خلإ بزرگ را پر نمایند؛ اما در بخشهای اقتصادی و مدیریتی، این نیاز بیشتر وعمیق تر احساس میشود؛ زیرا رشد و انکشاف اقتصادی زمینه و شرط لازم برای رشد و انکشاف دیگر بخشها میباشد به همین دلیل هرچه در بخش تربیت نیروی انسانی بخصوص بخشهای مدیریتی واقتصادی سرمایه گذاری شود، زمینههای رشد و انکشاف بهتر فراهم میگردد.
رقابت فعلی در دنیا بر سر چگونگی مدیریت است. لذا کشورهایی که بتوانند سیستم های پیشرفته تر با استفاده از افراد توانمندتری را در دست گیرند، برنده میدان خواهند بود. دانشگاه المصطفی واحد کابل به عنوان یک نهاد علمی و دینی، از کشور جمهوری اسلامی ایران، بر خود فرض دانست، تا دست جوانان مسلمان و متعهد کشور دوست و همسایه را گرفته و وظیفه دینی و الهی خود را در این عرصه ادا نماید، در این راستا ایجاد شعبهی از نهاد بزگ المصطفی در کابل، گام موثر و ارزشمندی است که برای تربیت نیروی انسانی مفید و کار آزموده در عرصههای مختلف علمی، برداشته شده است. این دانشگاه در کنار رشته دیگر آموزشی خود، توجه به حوزه مدیریت و معارف اسلامی را جزء مهمترین برنامههای آموزشی خویش در نظر گرفته است. رشتههای مدیریت آموزشی و مدیریت دولتی در مقطع ماستری از همان آغاز تأسیس در سال 1390، فعالیت خویش را آغاز نمود، و رشته مدیریت دولتی در مقطع لسانس در سال 1395 کارهای مقدماتیاش آغاز شده است که با جواز وزارت تحصیلات عالی جمهوری اسلامی افغانستان، پذیرش دانشجو در این مقطع را نیز آغاز خواهد نمود.
در ادامه به معرفی و بررسی برنامههای آموزشی رشتههای فوق پرداخته شده است:

الف) رشته مدیریت دولتی لیسانس
تعریف
دوره کارشناسی مدیریت و معارف اسلامی، یکی از دوره های تحصیلی دانشگاه المصطفی واحد کابل میباشد که در سال 1395 به تصویب شورای عالی دانشگاه رسیده و مقرر شده است که بعد از اخذ جواز وزارت تحصیلات عالی جمهوری اسلامی افغانستان فعالیت خویش را در جذب و آموزش مشتاقان تحصیل در این رشته آغاز نماید. دانشپژوهان این رشته، هماهنگ با آشنایی و فراگیری علوم و معارف اسلامی با دروس تخصصی رشته مدیریت نیز در سطح کارشناسی آشنا شده و موفق به اخذ مدرک لیسانس این رشته می شوند.

اهداف
هدف از تشکیل این دوره، آموزش معارف اسلامی و تربیت نیروی انسانی متعهد، متخصص و آشنا با کارکرد روشهای علمی مدیریت به منظور انجام خدمت شایسته در یکی از ابعاد زیر است:
1- تدریس؛
2- کارشناس در رشته مربوطه؛
3- آمادگی و استعداد ورود به کارشناسی ارشد؛
4- ایجاد زمینه تعالی اخلاقی و معنوی محصلان؛
5- ایجاد توانایی استفاده از متون عربی (متون تفسیری و حدیثی)؛
6- پرورش توان پژوهشی محصلان از طریق اختصاص درصدی از زمان واحدها به انجام تحقیق و پژوهش.

اهمیت و ضرورت
پیوستگی و درهم تنیدگی علوم و معارف بشری به صورت کلی از یک سو و ارتباط و تعامل متقابل مباحث عمومی و تخصصی در حوزه علوم انسانی از سوی دیگر، ضرورت توجه و اهتمام به علوم انسانی در حوزه های دینی را دو چندان کرده است است.
با حضور موثر و عملیاتی در صحنه های مختلف زندگی اجتماعی، نظر پردازی و ارایه الگوهای دینی در ساحت‌های گوناگون معارف بشری با بهره گیری از معارف نورانی آموزه های اسلامی، مطالبه مشروعی است که جوامع اسلامی از حوزه های دینی انتظار آن را دارند و تقاضا و تشنگی روز افزون جهان اسلام نسبت به آن در عصر حاضر، امری آشکار و بدیهی است که این امر به همراه شرایط و فرصت های جدیدی است که به برکت خون هزاران نفر از شهدای کشور اسلامی افغانستان در مقابل ابر قدرتهای بزرگی مانند شوروی سابق، فراهم شده است و وظیفه نسل جوان است که با تلاشهای شبانه روزی شان در راه کسب علم و دانش از این میراث گرانبها حراست نمایند.
تسلط بر دانش مدیریت، مسایل و موضوعات آن از جمله اهم نیازها، فوریت‌ها و ضرورت‌های جهان اسلام است که آموزش و تربیت نیروهای متعهد و متخصص در این حوزه، اولین گام بنیادین در جهت تحقق اهداف و آرمان‌ها است. بی شک امروز حرکت و هدایت جوامع بشری در دست مدیران و راهبران آن است؛ مدیران نیز در کنار سود جستن از انبوه دانش نوین، ایده، فرهنگ و ارزش خویش را در تمامی اقدامات خود، ساری و جاری می‌سازند و این امری اجتناب ناپذیر است.

طول و شکل دوره
1. طول دوره کارشناسی مدیریت و معارف اسلامی حد اکثر 4 سال و 6 ماه است. که چهار سال آن تحصیل و شش ماه آن را پایان نامه تشکیل میدهد.
2. نظام درسی این رشته بر اساس نظام کریدتی (واحدی) است.
3. هر واحد درسی نظری برابر است با 16 ساعت می‌باشد که در قالب یک نیم سال 16 هفته ای ارایه می‌گردد.

واحد‌های درسی
تعداد کل واحد‌های درسی دوره کارشناسی مدیریت و معار اسلامی177 واحد می‌باشد. بخش عمده واحد‌ها، نظری است و با تکیه بر پژوهش در ضمن آموزش ارایه می‌گردد. واحدهای این دوره، تحت سه عنوان که عبارتند از: 1- دروس تخصصی. 2- دروس پایه (اساسات) 3- دروس عمومی، مطابق جدول زیر طبقه بندی شده و ارایه می‌شود.

ردیف محورهای دروس تعداد واحد‌ها
1 دروس تخصصی 70 واحد
2 دروس پایه 44 واحد
3 دروس عمومی 63 واحد
جمع کل 177

نقش و توانایی
دانش آموختگان این رشته می‌توانند با توانایی علمی به دست آورده، به عنوان مدیری توانمند و کارشناس مسایل اسلامی در عرصه‌های آموزشی و فرهنگی در خدمت به دین و شریعت نبوی به فعالیت بپردازند و همچنین با مهارت‌های لازم و کافی که در طول تحصیل کسب کرده اند، در ارایه خدمات علمی- فرهنگی شایسته برای جهان اسلام و مناطق خود مفید خواهند بود و قادر به ادامه تحصیل و تحقیق در مقاطع عالی تر بوده و می‌توانند نقشی مؤثر در نشر معارف الهی ایفا نمایند و در تحقق اهداف ذکر شده سودمند باشند.

ب) رشته مدیریت آموزشی ماستری
معرفی
رشته مدیریت آموزشی از برنامه های علمی-کاربردی است که میتواند با تربیت کادر علمی متناسب، مدیریت در سطح معارف و تحصیلات عالی را از لحاظ کیفی متحول سازد. این رشته با توجه به محتوای علمیاش قادر است نیروها و مدیران علمی را در جهت رشد و انکشاف مدیریت علمی مراکز اکادمیک افغانستان یاری رساند. دانشگاه المصطفیی واحد کابل با راه اندازی برنامه ماستری در این رشته مهم، در نظر دارد، مدیران توانمند از لحاظ علمی و کاری به جامعه اسلامی افغانستان تحویل دهد. این برنامه آموزشی با استفاده از جدیدترین منابع و امکانات و با بهرهگیری از متد جدید درسی توسط اساتید ارزشمند و مجرب، سعی در ارائه خدمت علمی به جامعه افغانستان دارد.
مدیریت آموزشی از رشتههای با اهمیت فراوان است که ارتباط وثیق با معارف و تحصیلات عالی دارد. این رشته از سویی به ارائه دروس تخصصی در عرصه مدیریت میپردازد و از سوی نگاهی ژرف به ارتقاء کیفیت آموزش و تحصیلات عالی در افغانستان دارد و در یک کلام میتوان مدعی شد که رشته مدیریت آموزشی، تخصص و تعهد را در عرصه مدیریت معارف و موسسات تحصیلات عالی دولتی و خصوصی به ارمغان خواهد آورد.

ضرورت و اهداف
برخی از اهداف مهم این رشته را میتوان این گونه ارائه نمود:
1. ارائه دروس تخصصی در عرصه مدیریت و روشهای آموزش؛
2. تربیت مدیران متخصص در عرصه مدیریت نهادهای تعلیمی افغانستان؛
3. نهادینهسازی، تخصصمحوری و شاستهسالاری در عرصه مدیریت نهادهای علمی و تعلیمی افغانستان؛
4. قرار دادن تجربه علمی جمهوری اسلامی ایران در اختیار محصلان و نهاد های علمی جمهوری اسلامی افغانستان؛
5. به وجود آورد بانک منابع تخصصی مرتبط با این رشته در قالب کتابخانه و تجهیز آن با جدید ترین منابع منتشر شده در افغانستان؛
6. توانمند سازی بخشی از نیروهای مشغول به کار در نهادهای علمی و تعلیمی افغانستان.

نیاز سنجی
نیاز جامعه علمی و مدیریت تعلیمی افغانستان به دستاوردهای این رشته را نمی توان اندک شمرد. تخصص در عرصه مدیریت نهادهای تعلیمی، ارتباط مستقیم با تربیت و تعلیم قوای بشری دارد. به هر میزان که پلان ریزی و مدیریت در نهادهای تعلیمی و تحصیلی یک کشور علمی و متناسب با نیازمندیهای آن باشد، توفیق آن در تربیت و تعلیم قوای بشری متخصص و کارآمد افزایش خواهد یافت.
بنا براین موارد ذیل میتواند شاهد نیاز مندی جامعه علمی و مدیریتی جمهوری اسلامی افغانستان، به این رشته بسیار مهم باشد:
1. دهها سال جنگ شیرازه های نهادهای تحصیلی و تعلیمی افغانستان را به شدت آسیب زده است و اکثر نیروهای متخصص یا در خارج از مرزهای کشور به سر برند و یا بر اثر برخی عوامل عملا از نو آوری و تجدد در این زمینه باز ماندهاند.
2. اساتید و متخصصین معزز و با تجربه افغانستان که سالها بار تعلیم قوای بشری را به دوش داشته‌اند، در حال حاضر امکان باز تولید آثار جدید در این زمینهها را کمتر در خود نمی بینند.
3. با افزایش جمعیت جوان کشور، نیاز به نهادهای تعلیمی از قبیل مکاتب، موسسات نیمه عالی، پوهنتونها و سایر مراکز علمی و تعلیمی رو به افزایش است. با افزایش تقاضا در این زمینه، نیاز به تعلیم و تربیت نیروهای متخصص در عرصه مدیریت آموزشی بیشتر احساس میشود.
4. بدون در دست داشتن نیروهای متخصص در عرصه مدیریت آموزشی، پیشرفت نهادهای تعلیمی و تحصیلی در سطوح مختلف یا اصولا مختل میگردد یا بسیار به کندی حرکت خواهد نمود.

نتایج متوقع
از فارغ التحصیل دوره ماستری مدیریت آموزشی موارد آتی توقع میرود:
1. ارتقای توان مدیریت علمی نهاد تعلیمی و آموزشی با روش علمی و مدرن؛
2. فعالیت به عنوان مشاور مدیریتی و آموزشی در نهادهای تعلیمی دولتی و خصوصی؛
3. تدریس در دانشگاه های دولتی و خصوصی و موسسات نیمه عالی و انیستیتوت های آموزشی؛
4. تدوین مقالات علمی و شرکت در کنفرانسهای علمی مرتبط با این رشته؛
5. تهیه متون آموزشی مرتبط با این رشته؛
6. تحصیل موفق در مقاطع بالاتر هماهنگ با این رشته.

پروگرام تحصیلی
پروگرام ماستری دانشگاه المصطفی واحد کابل، بدون مدت نوشتن تزیس، چهار سمیستر 16 هفتهای میباشد، که در مدت دوسال کریدتها تکمیل گردیده و محصل به نوشتن پایان نامه(تزیس) اقدام مینماید. حد اکثر نویشتن پایان نامه حدود 9 ماه است که در مجموع پروگرام آموزشی در مدت دو سال و نه ماه به پایان میرسد.
ج) رشته مدیریت دولتی- ماستری
معرفی
رشته مدیریت دولتی از برنامه های علمی-کاربردی است که میتواند در جهت تقویت اداره سالم و ایجاد حکومتداری خوب؛ ملت مسلمان و دولت اسلامی افغانستان را یاری رساند. دانشگاه المصطفی واحد کابل، با راه اندازی برنامه ماستری در این رشته مهم، در نظر دارد، مدیران توانمند از لحاظ علمی و کاری به جامعه افغانستان تحویل دهد. این برنامه با استفاده از جدید ترین منابع و امکانات و با بهره گیری از متد جدید درسی توسط اساتید ارزشمند و مجرب، سعی در ارائه خدمت علمی به جامعه افغانستان دارد.

ضرورت و اهداف
موارد ذیل را میتوان به عنوان مهم ترین اهداف این رشته بر شمرد:
1. گسترش دانش مدیریت در افغانستان؛
2. علمیسازی مدیریت افغانستان در بخشهای اجرایی و معارف؛
3. توانمندسازی کارکنان، معلمان و مدیران معارف افغانستان با ارائه دانشهای مدیریت دولتی و مدیریت آموزشی؛
4. انتقال تجربیات اجرایی و مدیریتی؛
5. ترویج دانش بهینهسازی پلان و راهکارهای استفاده از نیرو انسانی مستمر و فعال افغانستان.

نیاز سنجی
از جمله دلایلی که ضرورت به رشته مدیریت دولتی را برجسته میسازد:
1. ضعف عمومی اقتصاد کشور و نیاز به مدیریت علمی جهت توسعه اقتصادی؛
2. ضعف کلی در تدوین، اجرا و کنترول استراتژی های ملی و محلی؛
3. وجود برخی از کاستیهای عمومی افغانستان در عرصه صادرات محصولات و تولیدات داخلی؛
4. وجود فساد اداری که نتیجه مدیریت ناصحیح در عدم بهره مندی از روش های درست مدیریتی می باشد؛
5. سیستمهای کهنه و فرسوده در ادارات دولتی که یک عامل بازدارنده در پیشبرد کارها به شیوه صحیح آن میشود و خود میتواند باعث تشدید فساد اداری شود؛
6. کم بود مشاوران دلسوز و ورزیده که توانمندی حل مسائل اداری و بهبود سیستمهای اداری را داشته باشند؛

نتایج متوقع:
مدیریت از جمله رشتههایی است که فارغان آن در سطوح مختلف هر اداره قابلیت کار دارند و نیاز به متخصصان این رشتهها در شرایط مختلف اقتصادی برای هر کشور، چه کشورهای توسعه یافته و چه در حال توسعه ضروری به نظر می رسد.
از فارغان دوره ماستری در رشته مدیریت دولتی توانمندیهای ذیل انتظار می رود:
1. پیشبرد امور اداره و انجام وظیفه در بستهای مختلف در سازمانهای دولتی و خصوصی؛
2. مشاوره ستخدام به عنوان مشاور در ادارات دولتی و یا خصوصی؛
3. ایجاد شرکت های مشورتی و انجام پروژه های ایجاد، اصلاح، یا تغییر و تحول در بهبود اداره؛
4. بدست آوری توان لازم جهت برنامهریزی، تصمیمگیری، و سازماندهی علمی و تخصصی منابع انسانی و مالی سازمانهای که در آنجا مشغول انجام وظیفه هستند.

پروگرام تحصیلی
پروگرام ماستری دانشگاه المصطفی واحد کابل، بدون مدت نوشتن تزیس، چهار سمیستر 16 هفتهای میباشد، که در مدت دوسال کریدتها تکمیل گردیده و محصل به نوشتن پایان نامه(تزیس) اقدام مینماید. حد اکثر نویشتن پایان نامه نیز حدود 9 ماه است که در مجموع پروگرام آموزشی در مدت دو سال و نه ماه به پایان میرسد.

دانشگاه المصطفی واحد کابل
پوهنجی علوم انسانی، گروه مدیریت
کابل زمستان 1395


٠٩:٥٧ - 1395/11/20    /    شماره : ٨٣٠٨٨    /    تعداد نمایش : ٥٢٧


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج